Bydło Mięsne

W obszarze naszej działalności zajmujemy się hodowlą bydła mięsnego. W celu optymalizacji naszej pracy specjalizujemy się
w hodowli bydła rasy Limousine. Po osiągnięciu pełnego stanu stada podstawowego, naszą ofertą będzie materiał hodowlany
o najwyższej wartości genetycznej z pełni kontrolowanej grupy zwierząt. Gwarantem jakości są najnowocześniejsze obiekty gospodarcze wykorzystywane w naszej pracy. Staranny dobór stada rodzicielskiego zapewnia najlepsze możliwe cechy przyszłego potomstwa. Co więcej, prowadzona przez nas hodowla bydła oparta jest na naszej własnej produkcji pasz objętościowych.
W rezultacie mamy kontrolę nad każdym etapem i każdym newralgicznym aspektem, który ma wpływ na końcowe zdrowie zwierząt.

Oferujemy
Materiał Siewny
Skup
Produkcja Rolna