Materiał Siewny

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kwalifikowany materiał siewny, który gwarantuje jakość uzyskanego ziarna z plonów oraz odporność na szerokie spektrum chorób. Posiadamy najlepsze odmiany pszenic i pszenżyt. Zboża kwalifikowane dostępne w naszej ofercie charakteryzują się  odpowiednią czystością, wysoką siłą kiełkowania oraz są wolne od chorób grzybowych i szkodników.
We współpracy z naszymi klientami nadrzędnym celem jest optymalny dobór oferowanego materiału, na podstawie indywidualnego podejścia do potrzeb i możliwości plonowania każdego z naszych partnerów. Inwestujemy w ciągły rozwój i modernizacje, by nasza oferta była Waszym oczywistym wyborem, a relacje między nami profesjonalne i budowane na solidnych fundamentach.

Oferujemy
Bydło Mięsne
Skup
Produkcja Rolna